Verandering rol directeur STECR

Wegens pensionering is Dr. Rienk Prins met ingang van 1 april 2016 als Lector van Capabel Hogeschool* afgetreden.

De directie besloot onlangs mr. Thom Wildeboer tot Lector te benoemen in combinatie met zijn huidige (neven)functie van directeur STECR, Expertisecentrum Participatie. Thom Wildeboer was tot dusver primair als ‘directeur ontwikkeling’ werkzaam bij de Hogeschool . Vanuit die rol was hij als programmaleider verantwoordelijk voor inhoudelijke onderwijsprogramma’s.

Deze taken worden nu overgenomen door mevrouw drs. Aniek van Hees, in haar nieuwe functie van directeur onderwijs. Zij is daarmee verantwoordelijk voor de complete onderwijsorganisatie.

Aniek van Hees: “Onderwijsontwikkeling werd apart aangestuurd. Nu er een goede basis staat en het aantal studenten groeit, ligt het primaat bij onderwijsuitvoering. Door een integrale aansturing van de onderwijsorganisatie, wordt verdere professionalisering mogelijk.”

Thom Wildeboer: ‘Per saldo kunnen we nu meer aandacht besteden aan kennisontwikkeling, zowel binnen als buiten de hogeschool, in de werkvelden waarvoor we werken. Enerzijds gebeurt dat door uitbreiding van STECR-kenniskringen. Anderzijds maakt de rol van Lector het mogelijk het STECR-programma nadrukkelijk te verbinden aan het onderzoekprogramma voor studenten. Zij kunnen nu actief deelnemen aan de STECR-Kenniskringen of er op een andere wijze bij betrokken raken.

Binnenkort zal Thom Wildeboer zijn lectorale rede uitspreken. (Oud)studenten, docenten en relaties worden hiervoor apart worden uitgenodigd.

Capabel Hogeschool zal in het voorjaar 2016 enkele kosteloze bijeenkomsten verzorgen over actuele onderwerpen over Arbeidsconflicten in relatie tot WWZ, Wmo en Jeugdwet én  ‘Participatiewet en inclusieve arbeid’ alsmede ‘. Deze bijeenkomsten worden onder andere verzorgd door Ray Geerling, adviseur op het terrein van sociale zekerheid/sociaal domein/zorg/werk en inkomen.


*) Capabel Hogeschool is een hogeschool met NVAO-geaccrediteerde onderwijs, zijnde de Hbo bachelor en masteropleidingen Sociale Zekerheid, de Hbo bacheloropleiding Psychologie en de Hbo bachelor Verpleegkunde (preventieve zorg). De Hbo bacheloropleiding-HBO recht is in ontwikkeling.

Verder heeft Capabel de branche geaccrediteerde (Hobéon) opleidingen te weten: de beroepsopleiding Arbeidsdeskundige en de beroepsopleiding Jobcoach.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Aniek van Hees via info@capabelhogeschool.nl of via 030-2850557

Terug    Tip-een-vriend!    Naar boven