Presentatie nieuwe werkwijzer Arbeidstherapie

Op 30 november 2020 verschijnt de nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidstherapie.

De STECR-kenniskring nodigt u graag uit de presentatie van deze werkwijzer bij te wonen.

De presentatie zal online plaatsvinden en gaat starten om 16.00 uur.

Nadere informatie over waar in te loggen zal u nog toegezonden worden nadat u zich heeft aangemeld.

 

Wanneer een werknemer ziek is,  kunnen verschillende instrumenten  worden ingezet tijdens het traject van re-integratie. Arbeidstherapie is daar één van. Arbeidstherapie is een instrument dat al decennia ingezet wordt en zijn waarde bewezen heeft om de belastbaarheid van de werknemer in de praktijk te kunnen testen als daar twijfel over is. Het instrument wordt helaas te pas en onpas ingezet en wordt geregeld verward met andere re-integratie instrumenten. Oneigenlijk gebruik van arbeidstherapie kan gevolgen hebben voor de rechtspositie van de werknemer en voor zijn loon.

 

Deze werkwijzer richt zich op de werkgever-werknemer-relatie en gaat in het bijzonder over de situatie dat de bedrijfsarts betrokken is bij de inzet van arbeidstherapie.

 

Programma

In een aantal korte presentaties zullen leden van de kenniskring ingaan op de rol van de verschillende actoren en op de kritische succesfactoren bij de inzet van arbeidstherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van voorbeelden uit de praktijk.

  • 16.00 uur: Opening door Heidi Kanakis, directeur STECR en voorzitter kenniskring
  • 16.15 uur: Mini-presentaties door de kenniskringleden
  • 17.15 uur: korte pauze
  • 17.30 uur: Vragen en discussie
  • 18.30 uur: Afsluiting

Aan leden van de NVAB en NVvA kunnen PE-punten worden toegekend.

De prijs van de bijeenkomst - inclusief werkwijzer - bedraagt € 50,00.  .

U kunt zich aanmelden via het mailadres info@stecr.nl.