Over STECR

STECR is in 2000 opgericht door arbodiensten (BOA) met hulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het idee was simpel: kennisdeling in de arbodienstverlening kon beter.

 

De pioniers creëerden de eerste kenniskring, een samenwerking tussen arbodiensten en bedrijven. Het resultaat: de allereerste werkwijzer over het aanpakken van arbeidsconflicten.

 

STECR heeft zich weten te ontwikkelen tot een expertisecentrum voor het domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met ‘(arbeids)participatie’ als centraal thema. STECR heeft ruim twintig werkwijzers uitgebracht waarvan een aantal deel uitmaakt van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en dat wordt toegepast door UWV en (tucht)rechters.

 

In de meer dan twintig jaar van haar bestaan heeft STECR behoorlijk wat ervaring opgedaan in het vergaren van praktische kennis en expertise van professionals. STECR beschikt over een netwerk van ruim 4.000 professionals uit zowel diverse vakgebieden gericht op preventie, verzuim, re-integratie als het bedrijfsleven. Uit dit netwerk stelt STECR multidisciplinaire kenniskringen samen die gezamenlijk op zoek gaan naar de oplossing voor een vraagstuk. STECR zorgt voor een gezond evenwicht tussen multidisciplinaire aanpak, de eigen deskundigheid én verantwoordelijkheid van de betrokken beroepsgroepen.

 

Visie

STECR pakt hete hangijzers aan binnen re-integratie en (maatschappelijke) participatie met werkwijzers als kompas die professionals leiden door de complexe wereld met belangentegenstellingen, conflicten en ethische dilemma’s. Door het scheppen van duidelijkheid en het geven van concrete richtlijnen, helpen STECR-werkwijzers niet alleen geschillen te voorkomen, maar dragen ze ook bij aan effectieve oplossingen op de werkvloer.

 

Kenmerken van STECR

 • Samenwerking in Multidisciplinaire Kenniskringen
  In de snelle wereld van vandaag omarmen we samenwerking in multidisciplinaire kenniskringen, waarin we verschillende expertises bundelen voor (innovatieve) praktijkoplossingen. De kenniskringen zijn samengesteld uit professionals zoals bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen, casemanagers, HR-professionals, juristen en schuldhulpverleners.

 • Best Practices
  STECR publiceert werkwijzers, die tot stand komen door het delen van praktijkervaringen ('practice based'). Hierbij zijn ook altijd deskundige wetenschappers betrokken die de werkwijzer toetsen op recente wetenschappelijke inzichten.

  In de loop der tijd is STECR uitgegroeid tot een expertisecentrum voor het volledige werk, zorg en inkomensdomein. Sinds 2016 staan actuele thema’s centraal, zoals 'Leefstijl', 'Arbeidsparticipatie en inclusieve arbeid', en 'Burn-out en bevlogenheid' (zie STECR programma).

 • Onafhankelijk en consensus
  STECR kan door de multidisciplinaire aanpak ‘boven de partijen’ staan. Ze laat professionals vanuit verschillende beroepsgroepen met elkaar samenwerken, zodat ze – met respect voor ieders deskundigheid en verantwoordelijkheid – toewerken naar een eenduidige oplossing van het vraagstuk. De uitkomst wordt inhoudelijk getoetst bij deskundige wetenschappers en betrokken doelgroepen.

  Deze consensusbenadering resulteert in gezaghebbende werkwijzers, zoals de STECR-werkwijzer 'Arbeidsconflicten', die dienst doet als beoordelingskader voor het UWV. In rechtspraak over arbeidsconflicten wordt regelmatig naar deze werkwijzer verwezen, wat betekent dat conformiteit met STECR van invloed kan zijn op het oordeel van de rechter.

Directie

De directie van STECR wordt geleid door Heidi Kanakis LLM en mr. Thom Wildeboer, die ook de leiding hebben over de kenniskringen. STECR ontvangt financiering van Capabel Hogeschool.