Arbeidsconflicten (versie 7)

De nieuwe STECR werkwijzer Arbeidsconflicten is op 12 april 2022 uitgekomen. Deze zevende versie gaat in op zowel het beheersen als op het voorkomen van arbeidsconflicten.

Uit onderzoek is gebleken dat aan 70.000-100.000 ziekmeldingen per jaar een conflict ten grondslag ligt en ook dat 20% van alle werknemers wel eens te maken heeft gehad met een arbeidsconflict. Dat lijkt misschien niet veel, maar vaak gaat het gepaard met groot leed bij betrokkenen.


Werkwijzer

De werkwijzer Arbeidsconflicten versie 7 behandelt:

  • Het ontstaan van arbeidsconflicten waarbij o.a. aandacht gegeven wordt aan de factoren die de kans op arbeidsconflicten vergroten, de invloed van cultuur en de capabilitybenadering.
  • In het kader van het voorkómen van arbeidsconflicten wordt o.a. ingegaan op de ideale organisatie, Het Nieuwe Werken, het voeren van Het Goede Gesprek de rol van de medezeggenschap.
  • Ten aanzien van het beheersen van arbeidsconflicten, zowel in de situatie waarbij sprake is van een conflict mét ziekmelding als zonder ziekmelding worden de verschillende interventies besproken waarbij o.a. wordt ingezoomd op de interventieperiode en de verschillende gespreksinterventies die mogelijk zijn. Tenslotte wordt ingegaan op welk moment, op welke manier en in welke situaties mediation kan bijdragen aan oplossing van een conflict.
  • Natuurlijk wordt dit alles in een juridisch kader geplaatst waarin de laatste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak meegenomen worden.


Bestellen

De werkwijzer kost € 35,-- per stuk, exclusief BTW en verzendkosten. Wij leveren zodra de betaling is ontvangen*. U kunt de Werkwijzer Arbeidsconflicten versie 7 , ISBN 978-94-90727-15-4 bestellen via onderstaande link.

 

* Wij accepteren iDEAL betalingen

Gecertificeerde scholing

Capabel Hogeschool kan over of rond de Werkwijzer ‘Arbeidsconflicten’ een workshop of maatwerk opleiding verzorgen. Zie hiervoor ook www.capabelhogeschool.nl.