Werkwijzer Werk en Mantelzorg

Op 31 mei 2023 is de Werkwijzer Werk & Mantelzorg verschenen. Deze werkwijzer gaat in op het bespreekbaar maken van de combinatie van werk en mantelzorg, het signaleren van dreigende overbelasting door mantelzorg en geeft handvatten voor werkgevers en werknemers om knelpunten aan te pakken.

Mantelzorg is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De verschuiving van formele naar informele zorg heeft de afgelopen 10 jaar een significante ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels verlenen ruim 5,5 miljoen mensen in Nederland mantelzorg. Deze zorg loopt uiteen van enkele uren per week boodschappen doen en/of meegaan naar een doktersafspraak tot 24-uurszorg.

70% Van de mantelzorgers combineert het zorgen voor een naaste met een baan of eigen bedrijf. Deze combinatie is soms moeilijk te realiseren en stelt deze werknemers, maar ook hun werkgevers voor moeilijke keuzes. Circa 1 op de 6 mantelzorgers geeft aan werk en mantelzorg slecht te kunnen combineren en gemiddeld 18% van het ziekteverzuim is mantelzorg gerelateerd. Het bespreekbaar maken van de combinatie is een eerste stap naar het vinden van balans.


Werkwijzer

 

In de werkwijzer Werk & Mantelzorg komen de volgende onderworpen aan bod:

  • Herkennen van mantelzorgers en signaleren van overbelasting
  • Het bespreekbaar maken van de combinatie van werk en mantelzorg via Het goede gesprek
  • Ondersteunende regelingen om de mantelzorg te verlichten
  • Ondersteunende regelingen en maatregelen aan de kant van het werk
  • De mantelzorger in het verzuim waarbij wordt ingegaan op de aanpak vanuit de Arbodienst
  • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, een belangrijk onderdeel in het beleid duurzame inzetbaarheid
  • Een mantelzorgvriendelijke organisatie, wat komt daarbij kijken

De werkwijzer is geschreven voor werkgevers en Arboprofessionals, maar biedt ook veel handvatten voor werkende mantelzorgers zelf


 

Bestellen

De werkwijzer kost € 35,-- per stuk, exclusief BTW en verzendkosten. Wij leveren zodra de betaling is ontvangen*. U kunt de Werkwijzer Werk en Mantelzorg bestellen via onderstaande link.

 

 

* Wij accepteren iDEAL betalingen