Actueel

Expertmeeting STECR werkwijzer ‘Arbeidstherapie'

Het aantal inschrijvingen voor de expertmeeting 'Arbeidstherapie' heeft het maximum bereikt. Helaas kunnen er niet meer deelnemers bij. Begin november zal de Werkwijzer uitkomen en is deze via Stecr te verkrijgen.

STECR nodigt u uit voor een expertmeeting voor de vernieuwde werkwijzer Arbeidstherapie.
In het afgelopen jaar werkte een STECR-Kenniskring van 11 deskundigen: bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers en juristen aan een vernieuwing van de werkwijzer Arbeidstherapie uit 2007. Het resultaat willen we graag voorleggen aan een bredere groep van toekomstige (eind)gebruikers en experts en daarover met u in discussie gaan.

 

Waarom deze vernieuwde werkwijzer:
Voor organisaties en medewerkers is inzetbaarheid van groot belang. Wanneer een werknemer ziek wordt en gedurende kortere of langere tijd moet verzuimen, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet tijdens het re-integratietraject. Arbeidstherapie is een beproefd instrument om de belastbaarheid van de werknemer in de praktijk te testen als daar twijfel over is. Al in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting van 1965 werd Arbeidstherapie genoemd. Behalve de STECR werkwijzer van 2007 is er echter nauwelijks literatuur over dit onderwerp. Misschien wel juist daardoor wordt Arbeidstherapie te pas en te onpas ingezet.


STECR wil met deze vernieuwde werkwijzer Arbeidstherapie bijdragen aan het bevorderen van een snelle, verantwoorde en duurzame re-integratie en tegelijkertijd aan het voorkomen van oneigenlijk gebruik van arbeidstherapie.  De vernieuwde werkwijzer is aangepast aan de inzichten en wetgeving van deze tijd.  Hij geeft inzicht in de voordelen van Arbeidstherapie, biedt handvatten voor een juist gebruik van het instrument en gaat in op de rol van de verschillende betrokkenen daarbij. Ook worden alternatieve re-integratie instrumenten kort besproken voor situaties waarbij de inzet van arbeidstherapie geen optie is.


Datum en locatie (gewijzigd)
14 september, van 16.30 – 19.00 uur,
Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD  Utrecht. U kunt zich –kosteloos- aanmelden door een email te zenden naar info@stecr.nl onder vermelding "Expertmeeting Arbeidstherapie". U ontvangt hierna een uitnodiging.

 

Waar staat STECR voor

 STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘(arbeids)participatie’ als centraal thema. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast.

De kenmerken van STECR zijn:

  • Multidisciplinaire consensus
  • Gebaseerd op professionele praktijk
  • Toonaangevende Werkwijzers

STECR organiseert kenniskringen en geeft STECR Werkwijzers uit. STECR is gelieerd aan het lectoraat van Capabel Hogeschool.

 

Directie

De directie van van STECR wordt gevormd door ir. G. van Buren en H. Kanakis LLM. Zij geven leiding aan de kenniskringen.

 

Een gezamenlijke verklaring van de NVAB en de STECR omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten vindt u door te klikken op bijgaande knop.