Uitnodiging Expertmeetings

STECR werkwijzer Arbeidsconflicten versie 7

 

STECR nodigt u uit voor de online expertmeetings voor de vernieuwde werkwijzer Arbeidsconflicten. In het afgelopen 2 jaar werkte een STECR-kenniskring van 23 professionals: bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers, psychologen, mediators en juristen aan versie 7 van de Werkwijzer Arbeidsconflicten. Het resultaat willen we graag voorleggen aan een brede groep van toekomstige (eind)gebruikers en experts en daarover in discussie gaan.

 

Waarom deze vernieuwde werkwijzer:

In de voorgaande werkwijzers stond het arbeidsconflict met ziekmelding en de rol van de bedrijfsarts daarbij centraal. De kenniskring was met elkaar van mening dat voorkomen beter is dan genezen en stelt in de nieuwe werkwijzer de preventieve kant - het voorkomen en beheersen van arbeidsconflicten - in een vroeg stadium centraal. Voorkomen van conflicten en oplossen van conflicten vóórdat ze leiden tot een ziekmelding, daar draait het om in versie 7. Natuurlijk blijft er ook een hoofdstuk ingeruimd voor het proces na een ziekmelding, want niet in alle gevallen zal dat te voorkomen zijn.

 

Versie 7 geeft inzicht in hoe arbeidsconflicten ontstaan en de invloed van cultuur daarop. De nieuwe Werkwijzer Arbeidsconflicten biedt een handreiking aan alle professionals om aan de slag te gaan binnen hun organisatie om ziekmakende conflicten te voorkomen. Het accent wordt daarbij gelegd op het voorkómen van arbeidsconflicten op organisatieniveau, maar ook wordt ingegaan op het beheersbaar houden van een arbeidsconflict in de fase waarin nog geen ziekmelding heeft plaats gevonden.

 

Data en tijdstippen:

Dinsdag 18 januari 2022 of van 19 .00 tot 21.00 uur
Woensdag 19 januari 2022 van 16.00 tot 18.00 uur
De sessie van dinsdag 18 januari van 16.00 tot 18.00 uur zit vol!
U kunt zich per email - kosteloos - aanmelden

 

Heidi Kanakis
Directeur STECR

 

 

Waar staat STECR voor

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘(arbeids)participatie’ als centraal thema. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast.

 

De kenmerken van STECR zijn:

  • Multidisciplinaire consensus
  • Gebaseerd op professionele praktijk
  • Toonaangevende Werkwijzers

 

STECR organiseert kenniskringen en geeft STECR Werkwijzers uit. STECR is gelieerd aan het lectoraat van Capabel Hogeschool.

 

Directie

De directie van van STECR wordt gevormd door ir. G. van Buren en H. Kanakis LLM. Zij geven leiding aan de kenniskringen.

 

Een gezamenlijke verklaring van de NVAB en de STECR omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten vindt u door te klikken op bijgaande knop.