Expertmeeting STECR werkwijzer Werk en Mantelzorg

- donderdagmiddag, 26 januari 2023 -

 

STECR nodigt u graag uit voor de expertmeeting voor de werkwijzer Werk en Mantelzorg.

De achterliggende periode werkte een STECR-kenniskring van 15 professionals aan een werkwijzer over de combinatie van Werk en Mantelzorg. Het resultaat willen we graag voorleggen aan een brede groep van toekomstige (eind)gebruikers en experts en daarover met elkaar de dialoog aangaan.

 

Waarom deze werkwijzer?

Ons land kent inmiddels 5 miljoen mantelzorgers. Daarvan combineert 70% hun betaalde werk met mantelzorg.


Werkenden worden tijdens hun loopbaan soms geconfronteerd met een situatie waarin zij mantelzorg moeten gaan verlenen. Over het algemeen is dit iets wat hen overkomt en waar van tevoren geen bewuste keuze aan vooraf is gegaan. In veel gevallen verloopt deze combinatie zonder problemen. We weten inmiddels echter dat desondanks 18% van het verzuim gerelateerd is aan mantelzorg. Vanuit het veld werd het verzoek aan STECR gedaan om met adviezen te komen hoe om te gaan met de uitdagingen en knelpunten waar werkende mantelzorgers en hun werkgevers mee geconfronteerd worden bij de combinatie werk en mantelzorg.


De kenniskring wil met deze werkwijzer een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van de uitdagingen waartoe werkende mantelzorgers en hun werkgevers zich gesteld zien om werk en zorg met elkaar te combineren om zo te komen tot het oplossen van knelpunten in die combinatie. Het voeren van het goede gesprek staat daarin centraal.


Daarnaast is aandacht voor preventie: het voeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

 

De expertmeeting vindt plaats op:

Donderdag 26 januari 2023 van 15.30 tot 18.00 uur in

De Tuinzaal van Het Oude Tolhuys,
Weg naar Rhijnauwen 13-15,
3584 AD Utrecht

Tijdens de bijeenkomst worden korte presentaties gegeven over de belangrijkste punten van de werkwijzer, afgewisseld met ruimte voor discussie en dialoog.


U kunt zich per email - kosteloos - aanmelden

 


 

Waar staat STECR voor?

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘(arbeids)participatie’ als centraal thema. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast.

 

 

De kenmerken van STECR zijn:

 

  • Multidisciplinaire consensus
  • Gebaseerd op professionele praktijk
  • Toonaangevende Werkwijzers

 

STECR organiseert kenniskringen en geeft STECR Werkwijzers uit. STECR is gelieerd aan het lectoraat van Capabel Hogeschool.

 

Directie

De directie van van STECR wordt gevormd door ir. G. van Buren en H. Kanakis LLM. Zij geven leiding aan de kenniskringen.

 

Een gezamenlijke verklaring van de NVAB en de STECR omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten vindt u door te klikken op bijgaande knop.