Presentatie STECR Werkwijzer
Werk en Mantelzorg

- woensdagmiddag, 31 mei 2023 -

De toegangsprijs is € 89,50. U kunt zich direct bij STECR aanmelden.

 

Op 31 mei 2023 verschijnt de STECR Werkwijzer Werk en Mantelzorg.
De STECR-kenniskring nodigt u graag uit de presentatie van deze werkwijzer bij te wonen.

 

Mantelzorg is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Door de verschuiving van formele naar informele zorg verlenen inmiddels ruim 5 miljoen mensen mantelzorg in Nederland. Deze zorg loopt uiteen van enkele uren per week boodschappen doen en/of meegaan naar een doktersafspraak tot 24-uurszorg/verpleging. 70% Van de mantelzorgers combineert zorgen voor een naaste met werk. Deze combinatie verloopt niet altijd zonder problemen en stelt mantelzorgende werkenden en hun werkgevers soms voor moeilijke keuzes.

 

Waarom deze werkwijzer?

De werkwijzer Werk en Mantelzorg beoogt bij te dragen aan het bespreekbaar maken van de combinatie van werk en mantelzorg op de werkvloer. De werkwijzer geeft handvatten voor het signaleren van (overbelasting bij) mantelzorgers, het voeren van het gesprek over de combinatie van werk en mantelzorg en geeft inzicht in mogelijkheden die bijdragen aan oplossingen voor knelpunten in de balans in de combinatie van werk en mantelzorg. De arbeidsverhouding is daarbij de context voor deze werkwijzer.


De werkwijzer behandelt het thema vanuit 3 perspectieven:

 • Het signaleren en bespreekbaar maken van (overbelasting door) mantelzorg
 • De mantelzorgende werkende in het verzuim
 • Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

 

Lokatie

Het Oude Tolhuys (De Tuinzaal),
Weg naar Rhijnauwen 13-15,
3584 AD Utrecht

(Er is vrij parkeren.)

 

PROGRAMMA

In een aantal korte presentaties zullen leden van de kenniskring ingaan op eerder genoemde thema’s waarbij gebruik wordt gemaakt van voorbeelden uit de praktijk.

15.00 uur: inloop met koffie en thee
15.30 uur: Opening door directeur van STECR, Heidi Kanakis
15.40 uur: Presentaties door de kenniskringleden

  Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat is mantelzorg en waarin verschilt dit van vrijwilligerswerk
 • Mantelzorg in perspectief
 • Valkuilen en belemmerende overtuigingen van mantelzorgende werkenden om de combinatie te bespreken op het werk
 • Het herkennen van mantelzorgers en signaleren van overbelasting
 • Het bespreekbaar maken van mantelzorg
 • Het voeren van het goede gesprek
 • Maatregelen en regelingen die balans kunnen herstellen
 • De rol van de bedrijfsarts bij de verzuimende mantelzorger en inzet van interventies
17.00 uur: Koffie/Thee Pauze
17.15 uur: Vragen en discussie
18.00 uur: Afsluiting en borrel


Aan leden van de AbSg, NVvA, BMZM en RNvC kunnen PE-punten worden toegekend.

 

De toegangsprijs is € 89,50. U kunt zich direct bij STECR aanmelden.

 

Deelnemers aan de presentatie ontvangen de STECR werkwijzer Werk en Mantelzorg.

 

Waar staat STECR voor?

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘(arbeids)participatie’ als centraal thema. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast.

 

 

De kenmerken van STECR zijn:

 

 • Multidisciplinaire consensus
 • Gebaseerd op professionele praktijk
 • Toonaangevende Werkwijzers

 

STECR organiseert kenniskringen en geeft STECR Werkwijzers uit. STECR is gelieerd aan het lectoraat van Capabel Hogeschool.

 

Directie

De directie van van STECR wordt gevormd door ir. G. van Buren en H. Kanakis LLM. Zij geven leiding aan de kenniskringen.

 

Een gezamenlijke verklaring van de NVAB en de STECR omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten vindt u door te klikken op bijgaande knop.