Thom Wildeboer terug bij STECR

STECR, het expertisecentrum participatie, ontwikkelaar van practice based multidisciplinaire werkwijzers rond specifieke thema’s op het gebied van werk, welzijn, zorg en inkomen, breidt haar activiteiten in 2024 uit.

 

Vanaf 2024 zal STECR gaan opschalen in het aantal kenniskringen dat loopt met de bedoeling om meerdere werkwijzers per jaar uit te brengen over actuele maatschappelijke knelpunten. Daarnaast zal STECR in samenwerkwerking met partners activiteiten gaan ontwikkelen voor implementatie van de werkwijzers bij bedrijven en instellingen. Om dit alles te kunnen realiseren, zal Thom Wildeboer terugkeren bij STECR en zal de directie vanaf 1 januari 2024 worden gevoerd door Heidi Kanakis en Thom Wildeboer. Thom Wildeboer was directeur van STECR in de periode van 2010 – 2018.

 

In 2024 zullen er Kenniskringen worden gestart rond het thema Verslaving & Werk en Sociale Veiligheid op de werkvloer. Het verdere programma wordt in het 1e kwartaal van 2024 bekend gemaakt.

 

Aanmelding voor kenniskringen is mogelijk vanaf 1 januari.

 

 

Waar staat STECR voor?

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘(arbeids)participatie’ als centraal thema. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast.

 

 

De kenmerken van STECR zijn:

 

  • Multidisciplinaire consensus
  • Gebaseerd op professionele praktijk
  • Toonaangevende Werkwijzers

 

STECR organiseert kenniskringen en geeft STECR Werkwijzers uit. STECR is gelieerd aan het lectoraat van Capabel Hogeschool.

 

Directie

De directie van van STECR wordt gevormd door ir. G. van Buren en H. Kanakis LLM. Zij geven leiding aan de kenniskringen.

 

Een gezamenlijke verklaring van de NVAB en de STECR omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten vindt u door te klikken op bijgaande knop.